مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی افزوده شدن 400 هزار نفر به جمعیت بیسوادان کشور در سالهای 86 تا 90

رئیس شرکت نهضت سواد آموزی کشور،تبدیل معلم کارمند به معلم راهبر را از راهکارهای ارائه شده است درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش دانست. 

افزوده شدن 400 هزار نفر به جمعیت بیسوادان کشور در سالهای 86 تا 90

افزوده شدن 400 هزار نفر به جمعیت بیسوادان کشور در سالهای 86 تا 90

عبارات مهم : آموزش

رئیس شرکت نهضت سواد آموزی کشور،تبدیل معلم کارمند به معلم راهبر را از راهکارهای ارائه شده است درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش دانست.

به گزارش ایسنا، باقرزاده در نشست هر سال شورای نهضت سوادآموزی که در مشهد برگزار شد، اظهارکرد: در دولت تدبیر وامید بعد از هشت سال وقفه، نشست ملی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی تشکیل و تاکنون 68 مصوبه آن به تایید هیات دولت رسیده است.

افزوده شدن 400 هزار نفر به جمعیت بیسوادان کشور در سالهای 86 تا 90

وی از رشد میزان بیسوادی در کشور بین سال های 86تا90 خبر داد و تصریح کرد: در این مدت با رشد دو درصدی بیسوادی 400 هزار نفر به جمعیت بیسوادان کشور افزوده شد.

باقرزاده با اشاره به امضای«سند آموزش جهت همه» از سوی 176 کشور دنیا گفت: بر اساس این سند همه کشور ها موظف شدند بین سال های 2000 تا 2015 آمار بیسوادی را در کشورشان کم کردن دهند،که خوشبختانه در کشور عزیزمان ایران ازسال 1391 تا 1395 با رشد چشمگیرباسوادی مواجه بودیم.

رئیس شرکت نهضت سواد آموزی کشور،تبدیل معلم کارمند به معلم راهبر را از راهکارهای ارائه شده است درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش دانست. 

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی با اشاره به سندتحول خاطرنشان کرد : در این سند راهبردهای متعددی جهت توسعه باسوادی ارئه شده است که از جمله می توان به توسعه آموزش دوره پیش دبستانی، تاکید بر آموزشهای پایه، عمق بخشی به یادگیری و تبدیل معلم کارمند به معلم راهبر اشاره کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی معلم را عامل تحول و مدرسه محل تحول برشمرد واذعان کرد: هرچندظرفیت یادگیری در افراد به واسطه فاصله طبقاتی و دسته بندی ملت ها به غنی وفقیر،توانایی های یادگیری و به طور کلی در میزان بهره مندی انسان ها از ثروت های یادگیری تفاوت دارد ولی این امکان وجود دارد که همه استعدادها شکوفا شود.

باقرزاده گزینش آموزش وپرورش را به عنوان یک اولویت درکشور، مهم دانست و افزود: تحول در آموزش و پرورش به معنی تحول در وقت های یادگیری است و جهت تحقق آن باید بدانیم که چه چیزی را چگونه آموزش دهیم،هرچند درسند تحول آنچه را که باید به دانش آموزان بیاموزیم آمده است ولی در چگونگی آموزش چنان که باید موفق نبودیم.

افزوده شدن 400 هزار نفر به جمعیت بیسوادان کشور در سالهای 86 تا 90

واژه های کلیدی: آموزش | جمعیت | یادگیری | نهضت سوادآموزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs