مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی صرف کم کردن آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند: جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی، جهت کم کردن آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری حمل و نقل عمومی هزینه شود.

جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی صرف کم کردن آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده می‌شود

جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی صرف کم کردن آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده می شود

عبارات مهم : ایران

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند: جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی، جهت کم کردن آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی هزینه شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبحگاه امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی شرح لایحه بودجه در بخش هزینه ای بند ب تبصره ۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس آن در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۲۵ /۴/ ۱۳۹۶ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون پیگیری به تخلفات رانندگی، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کم کردن آلودگی هوا (LEZ) هستند.

جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی صرف کم کردن آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده می‌شود

به موجب این مصوبه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادر شده است به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهت کم کردن آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا تخصیص داده شده است یابد.

همچنین بند الحاقی تبصره ۸ که درآن به دولت اجازه داده شده است بود از محل کمک های بخش های کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی حمایت کند، با رای مجلس از متن بودجه از بین بردن شد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند: جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی، جهت کم کردن آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری حمل و نقل عمومی هزینه شود.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | شهرهای | اجرای طرح | آلودگی هوا | جریمه خودروها | حمل و نقل عمومی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs