مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی گرد و خاک جدیدی و حمله فیزیکی به دبیر ، درگیری در صحن غیرعلنی شورای شهر تهران

به گزارش شورا آنلاین، در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر، عباس جدیدی اقدام به بکار بردن الفاظی علیه منتخبان مردم در شورای شهر کرد که علیرضا دبیر در تصویر العمل به

گرد و خاک جدیدی و حمله فیزیکی به دبیر ، درگیری در صحن غیرعلنی شورای شهر تهران

درگیری در صحن غیرعلنی شورای شهر تهران/ گرد و خاک جدیدی و حمله فیزیکی به دبیر

عبارات مهم : تصویر

صحن غیرعلنی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران صبحگاه امروز شاهد درگیری جدی دو عضو ورزشکار بود.

به گزارش شورا آنلاین، در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر، عباس جدیدی اقدام به بکار بردن الفاظی علیه منتخبان مردم در شورای شهر کرد که علیرضا دبیر در تصویر العمل به این عنوان از جدیدی خواست که سر جایش بنشیند و به رای و منتخبان مردم توهین نکند.

گرد و خاک جدیدی و حمله فیزیکی به دبیر ، درگیری در صحن غیرعلنی شورای شهر تهران

عباس جدیدی بعد از تصویر العمل دبیر به سمت وی حمله ور شد و در حالیکه قصد داشت درگیری فیزیکی با دبیر پیدا کند، فضای صحن غیرعلنی را جهت دقایقی متشنج کرد.

این ماجرا با دخالت به موقع سایر اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ختم به خیر شد و جلسه غیرعلنی ادامه پیدا کرد.

به گزارش شورا آنلاین، در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر، عباس جدیدی اقدام به بکار بردن الفاظی علیه منتخبان مردم در شورای شهر کرد که علیرضا دبیر در تصویر العمل به

واژه های کلیدی: تصویر | شورای شهر | عباس جدیدی | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs