مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مرحله هشتم وام مهم بازنشستگان کشوری به 20 هزار نفر پرداخت شد

مرحله هشتم وام مهم 30 میلیون ریالی( سه میلیون تومان) بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته با تامین اعتبار مورد نیاز پرداخت شد.

مرحله هشتم وام مهم بازنشستگان کشوری به 20 هزار نفر پرداخت شد

مرحله هشتم وام مهم بازنشستگان کشوری به 20 هزار نفر پرداخت شد

عبارات مهم : صندوق

مرحله هشتم وام مهم 30 میلیون ریالی( سه میلیون تومان) بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته با تامین اعتبار مورد نیاز پرداخت شد.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با همکاری بانک صادرات ایران، مرحله هشتم وام مهم 30 میلیون ریالی بازنشستگان کشوری هشتم خرداد ماه 1396 به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری متقاضی واریز شد.

مرحله هشتم وام مهم بازنشستگان کشوری به 20 هزار نفر پرداخت شد

با پرداخت مرحله هشتم وام ضروری، تاکنون 180 هزار بازنشسته کشوری وام خود را دریافت کردند و 70 هزار بازنشسته کشوری باقیمانده نیز در چهار مرحله وام سه میلیون تومانی را دریافت می کنند.

مرحله هفتم وام مهم سه میلیون تومانی، در اردیبهشت ماه امسال به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری واریز شده است بود.

مرحله هشتم وام مهم 30 میلیون ریالی( سه میلیون تومان) بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته با تامین اعتبار مورد نیاز پرداخت شد.

واژه های کلیدی: صندوق | میلیون | بازنشسته | بازنشستگی | بازنشستگان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs