مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پاسخ شرکت برنامه و بودجه به ادعای کسری لایحه بودجه ۱۳۹۷

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ شرکت برنامه و بودجه در تصویر العمل به مطالب خلاف واقع بعضی رسانه‌ها راجع به ادعای کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۷ (بدون نفت) به

پاسخ شرکت برنامه و بودجه به ادعای کسری لایحه بودجه ۱۳۹۷

پاسخ شرکت برنامه و بودجه به ادعای کسری لایحه بودجه ۱۳۹۷

عبارات مهم : منابع

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ شرکت برنامه و بودجه در تصویر العمل به مطالب خلاف واقع بعضی رسانه ها راجع به ادعای کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۷ (بدون نفت) به نقل از مرکز پژوهش های مجلس با ارائه توضیحاتی تاکید کرد: لایحه بودجه سال آینده بدون هیچ گونه کسری بودجه ای در سطح منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان به دقت بسته شده است است.

به گزارش ایلنا، امیر باقری با بیان اینکه شرکت برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ تمامی ارقام در کمال شفافیت و بر اساس عملکردهای گذشته و واقعیت های پیش رو و با تعامل دستگاه های اجرایی برآورد شده است و از این حیث لایحه بودجه سال آتی نسبت به لوایح گذشته سرآمد هست، افزود: ظاهراً مرکز پژوهش های مجلس به این توصیه اشاره نموده است که منابع حاصل از نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که اگر آن را از بودجه از بین بردن نماییم بنابراین کل منابع به این اندازه کم کردن می یابد. جدا از اینکه این رقم چه میزان صحیح است یا خیر باید ازنظر کارشناسی به این عنوان توجه شود که نمی توان و نباید این رقم را به عنوان کسری بودجه معرفی نمود و در ذهن مردم کشور عزیزمان ایران این شبهه نادرست را اشاعه داد.

پاسخ شرکت برنامه و بودجه به ادعای کسری لایحه بودجه ۱۳۹۷

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ گاه و در هیچ مرجع علمی کسری بودجه را این گونه تعریف نکرده اند، تصریح کرد: دولت هرساله با استفاده از منابع نفتی، حجم بزرگی از کارهای عمرانی و حمایت های متفاوت از بخش شخصی و یا وظایف حاکمیتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را آینده نگری و انجام می دهد، ولی تعریف منابع نفتی به عنوان کسری بودجه به وسیله مرکز پژوهش ها، بیانی غیر کارشناسی و انحرافی است.

باقری با ابراز تاسف از بیان مباحث غیر کارشناسی و ابهام ساز از یک جایگاه پژوهشی تصریح کرد: ازنظر شرکت برنامه وبودجه همانند سال های گذشته دولت از منابع نفتی جهت اجرای پروژه های عمرانی و تأمین زیرساخت و برطرف محرومیت ها و همچنین حمایت از بخش شخصی و انجام وظایف حاکمیتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده می نماید و اصولاً به این عنوان کسری بودجه گفته نمی شود و منابع و مصارف لایحه بودجه با دقت و شفافیت برآورد و تدقیق شده است است.

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ شرکت برنامه و بودجه در تصویر العمل به مطالب خلاف واقع بعضی رسانه‌ها راجع به ادعای کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۷ (بدون نفت) به

واژه های کلیدی: منابع | برنامه | اقتصادی | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs