مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث من دوستم را نکشتم/ او در لیوان دوغ من ماده ای ریخت که مرا بکشد،من لیوانم را با لیوانش عوض کردم , متهم

پرونده قتل مرد جوانی که جسد نیم سوخته‌اش در سطل زباله شهری، حوالی بازار ارامنه پایتخت کشور عزیزمان ایران پیدا شده است بود صبح دیروز روی میز قضات شعبه دهم دادگاه

متهم :من دوستم را نکشتم؛او در لیوان دوغ من ماده ای ریخت که مرا بکشد،من لیوانم را با لیوانش عوض کردم

عبارات مهم : ایران

پرونده قتل مرد جوانی که جسد نیم سوخته اش در سطل زباله شهری، حوالی بازار ارامنه پایتخت کشور عزیزمان ایران پیدا شده است بود صبح دیروز روی میز قضات شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار داده شد تا متهم به قتل محاکمه شود.

کشور عزیزمان ایران نوشت: وقوع این رخداد به بامداد 16 شهریور ماه سال 94 باز می گردد. آن روز مأموران آتش نشانی ایستگاه 107 که جهت اطفای حریق به بازار ارامنه اعزام شده است بودند بعد از خاموش کردن آتش سطل زباله، با جسد نیمه سوخته مردی روبه رو شدند که کنار یک سطل زباله افتاده بود.

تحقیقات اولیه مأموران نشان داد جوان 25 ساله که حسن نام داشت در یکی از کارگاه های نزدیک محل آتش سوزی کار می کرد و کسبه محل نیز او را می شناختند. تحقیقات پلیس روشن کرد قاتل تنها یک ضربه چاقو به پهلوی مقتول وارد آورده و سپس جسد را به آتش کشیده است.

من دوستم را نکشتم/ او در لیوان دوغ من ماده ای ریخت که مرا بکشد،من لیوانم را با لیوانش عوض کردم , متهم

درادامه تحقیقات، دوست مقتول به عنوان مظنون مهم ماجرا شناسایی شد که شب قتل با او شام خورده بود. آخر مرد جوان چهار ماه بعد از کشف جسد سوخته دستگیرشد و به قتل اعتراف کرد.

کریم در بازجویی به بازپرس پرونده گفت: من با حسن اختلافی داشتم، شب اتفاق به مغازه اش رفتم تا با هم شام بخوریم ولی زمانی که مشغول خوردن غذا بودیم، متوجه شدم حسن داخل دوغ ها ماده ای ریخته است.

پرونده قتل مرد جوانی که جسد نیم سوخته‌اش در سطل زباله شهری، حوالی بازار ارامنه پایتخت کشور عزیزمان ایران پیدا شده است بود صبح دیروز روی میز قضات شعبه دهم دادگاه

به همین خاطر زمانی که حسن متوجه نبود، بطری دوغ ها را جابه جا کردم، بعد هم به خارج از مغازه رفتم و لباس هایم را عوض کردم. ولی زمانی که به داخل مغازه برگشتم متوجه مرگش شدم. بعد از این اتفاق، جسد حسن را بیرون از مغازه داخل یک سطل انداخته و رویش آشغال و ضایعات ریختم ولی نمی دانم چه کسی جسد را آتش زده است.با گذشت 2 سال ازاین واقعه و با توجه به مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست متهم صادر شد و آخر صبح دیروزعامل قتل پای میز محاکمه ایستاد ولی منکر ارتکاب جنایت شد. این درحالی بود که اولیای دم نیز جهت او درخواست قصاص کردند. در آخر محاکمه قضات جهت صدور رأی وارد شور شدند.

واژه های کلیدی: ایران | زباله | پرونده | تحقیقات | سطل زباله | سطل زباله | پرونده قتل | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs