مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث فوت هدیه تولد به همسر

مرد چشم‌های همسرش را در روز تولدش به بهانه هدیه دادن بست تا او را غافلگیر کند، ولی فوت را به وی هدیه داد. 

فوت هدیه تولد به همسر

فوت هدیه تولد به همسر

عبارات مهم : زندان

مرد چشم های همسرش را در روز تولدش به بهانه هدیه دادن بست تا او را غافلگیر کند، ولی فوت را به وی هدیه داد.

این مرد که از قبل نقشه قتل همسرش را طراحی کرده بود، بعد از خفه کردن همسرش جنازه را تکه تکه و آن را در چند کارتن جاساز کرد و از تمام مراحل جنایت فیلم گرفت.

فوت هدیه تولد به همسر

جمال که حالا 39سال دارد می گوید همسرش را به خاطر خیانتی که در حق وی کرده کشته و هرگز از این قتل ناراحت نیست. مدارکی که این مرد به دادگاه ارائه داد موجب شد قضات دادگاه اعتقاد وی به مهدورالدم بودن قربانی را بپذیرند و وی را از قصاص معاف کنند.

جمال حالا به زندان و پرداخت دیه محکوم شده است امادر پرداخت دیه ناتوان و درخواست تقسیط دیه کرده هست. او می گوید در صورتی که آزاد شود کار می کند و مبلغ دیه را قسطی به خانواده همسرش می پردازد.

مرد چشم‌های همسرش را در روز تولدش به بهانه هدیه دادن بست تا او را غافلگیر کند، ولی فوت را به وی هدیه داد. 

گفت وگوی اختصاصی تپش با این متهم را می خوانید.

چند سال با همسرت زندگی کردی؟

دو سال.

همسرت چند سال داشت؟

فوت هدیه تولد به همسر

وقتی با من ازدواج کرد 35 ساله بود، ولی هنگامی که او را کشتم 37 سال داشت.

زندگی تان چطور بود؟

دو روز بعد از ازدواج فهمیدم همسرم با دوست صمیمی ام فرشید در ارتباط بوده هست. از این ماجرا شوکه شدم و تصمیم گرفتم همسرم را طلاق دهم، ولی هنگامی که التماس های او را دیدم منصرف شدم.

مرد چشم‌های همسرش را در روز تولدش به بهانه هدیه دادن بست تا او را غافلگیر کند، ولی فوت را به وی هدیه داد. 

چطور با همسرت آشنا شدی؟

دوست صمیمی ام فرشید او را به من معرفی کرد. او می گفت ساغر دختر خوبی است به همین خاطر به خواستگاری اش رفتم و با هم ازدواج کردیم.

فوت هدیه تولد به همسر

چرا ازدواجتان در شناسنامه ثبت نشده بود؟

من عراقی الاصل هستم و شناسنامه نداشتم. به همین خاطر نتوانستم ازدواجم را با ساغر ثبت کنم. من او را به عقد دائم در آوردم. خانواده اش هم می دانستند، چون شناسنامه ندارم نمی توانم ازدواجم را ثبت کنم.

دو سال زندگی مشترکتان چطور گذشت؟

ما یک سال و نیم زندگی خوبی داشتیم. من همسرم را دوست داشتم و جهت زندگی ام از صبح تا شب کار می کردم، ولی بعد از یک سال و نیم متوجه شدم فرشید و زنم با هم در ارتباط هستند.

فرزند نداری؟

نه. چون شناسنامه نداشتم و می دانستم نمی توانم جهت فرزندم شناسنامه بگیرم فرزند دار نشدم.

چطور به رابطه پنهانی همسرت و دوستت پی بردی؟

فرشید دوست صمیمی ام بود و به منزل ما رفت وآمد داشت. در همین رفت و آمدها متوجه شدم همسرم و فرشید بار دیگر با هم در ارتباط هستند. آنجا بود که به کلانتری رفتم و از آنها شکایت کردم.

نتیجه شکایت چه بود؟

فرشید به یک ماه زندان و 99ضربه شلاق محکوم شد، ولی باز هم دست از سر همسرم برنداشت.

چرا ارتباطتت را با فرشید قطع نکردی؟

من بعد از این ماجرا رابطه دوستی ام را با او تمام کردم . فکر می کردم او هم دست از سر همسرم برداشته است . با خیال راحت از صبح سریع تا آخر شب سر کار بودم. همسرم هم می گفت دیگر ارتباطی با فرشید ندارد، ولی هنگامی که فهمیدم بار دیگر با هم در ارتباط هستند تصمیم به قتل گرفتم.

شغلت چیست؟

من سال 70 جهت کار به کشور عزیزمان ایران آمدم و به عنوان نظافتچی در منزل مردم یا اداره ها کار می کردم. به همین خاطر وقت زیادی سر کار بودم و شب ها دیروقت به منزل می آمدم.

وضع مالی ات چطور بود؟

وضع مالی بدی نداشتم. یک منزل در مهرآباد اجاره کرده بودم و از بعد مخارج زندگی بر می آمدم.

چقدر درس خوانده ای؟

سیکل دارم.

چطور متوجه رابطه دوباره همسرت و دوستت شدی؟

مدتی بود فکر می کردم آرامش به زندگی ام برگشته و زنم سر به راه شده است هست. یک روز گوشی تلفن همراه همسرم را بررسی کردم و متوجه شدم فرشید با او تماس گرفته هست. چون همسرم سر کار می رفت شک کردم. با منزل پیرزنی که همسرم در آنجا کار می کرد، تماس گرفتم.

شغل همسرت چه بود؟

او پرستار یک پیرزن بود و سه روز در هفته را به منزل نمی آمد. هنگامی که با پیرزنی که ساغر در منزل اش کار می کرد تماس گرفتم و شنیدم هشت ماه است که همسرم به منزل او نرفته است متوجه خیانت ساغر شدم.

از ماجرای قتل بگو؟

روز تولد 37سالگی ساغر بود. به او گفتم جهت تولدش یک هدیه خریده ام و باید چشم و دست هایش را ببندم تا هدیه را به او بدهم. او هم قبول کرد. هنگامی که چشمان ساغر را بستم طناب را دور گردنش انداختم و خفه اش کردم.

از قبل نقشه قتل را کشیده بودی؟

بله. من چندین شب راجع به کشتن همسرم فکر کرده بودم. شب تولد او طناب آبی رنگ را از سر خیابان خریدم و به منزل رفتم.

چرا جنازه را تکه تکه کردی؟

بعد از قتل می خواستم جنازه را در کارتن قرار دهم، ولی هنگامی که دیدم در کارتن جا نمی شود ناچار شدم آن را تکه تکه کنم. جنازه را داخل کارتن گذاشتم و آن را با وانتم به حوالی نهر فیروز بهرام بردم و آنجا دفن کردم.

چرا از صحنه جنایت و کارتن پیچ کردن جنازه مثله فیلم گرفتی؟

فیلم گرفتم تا بعدها آن را تماشا کنم وبه خاطر خیانتی که ساغر و دوستم به من کرده بودند آرام شوم. ماجرای خیانت همسرم و دوست صمیمی ام روان مرا به هم ریخته بود.

پدر و مادر ساغر هنگامی که به ماجرا پی بردند چه تصویر العملی نشان دادند؟

آنها باور نمی کردند من ساغر را کشته باشم، ولی هنگامی که ناپدید شدن دخترشان را به پلیس گزارش دادند و پلیس فیلم های قتل را در گوشی تلفن همراهم پیدا کرد شوکه شدند. آنها برایم قصاص خواسته بودند.

فکر نمی کردی بازداشت شوی؟

به بازداشت فکر کرده بودم، ولی دلایل منطقی جهت کشتن همسرم داشتم. به همین خاطر هم فیلم را در گوشی موبایلم نگه داشتم. همسرم مستحق فوت بود. چون قبلا یکبار او را بخشیده بودم.

جنازه چطور کشف شد؟

وقتی پلیس فیلم ها را در گوشی تلفن همراهم پیدا کرد به قتل اعتراف کردم و محل دفن جسد را به پلیس نشان دادم.

چطور از قصاص معاف شدی؟

وقتی دادگاه مدارکی را که نشان دهنده ارتباط پنهانی دوستم و همسرم بود بررسی کرد اعتقاد من به مهدورالدم بودن همسرم را پذیرفت . به همین خاطر به زندان و پرداخت دیه محکومشدم.

در این مدت از قتل همسرت پشیمان نشدی؟

نه. من باید فرشید را هم می کشتم، ولی وقت آن را پیدا نکردم. من همسرم را دوست داشتم، ولی در شرایطی قرار گرفتم که چاره ای جز کشتن او نداشتم.

حالا در زندان چکار می کنی؟

دوسال است که در زندانم. هیچ کسی در این مدت به ملاقاتم نیامده هست. پولی هم جهت پرداخت دیه ندارم. به همین خاطر از دادگاه تقاضا کرده ام تا اعسار مرا بپذیرد و با تقسیط دیه موافقت کند چون تا زمانی که در زندان هستم نمی توانم دیه را بدهم.

اگر از زندان آزاد شوی چکار می کنی؟

کار می کنم تا دیه را قسطی به اولیای دم بپردازم.

واژه های کلیدی: زندان | زندگی | کارتن | ارتباط | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs