مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تلاش احمدی نژادی ها جهت ممانعت از کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

گره زدن نام علی لاریجانی با انتخابات 1400 آن هم از سوی احمدی نژاد و یارانش در نوع خود جالب توجه هست، تا جایی که بعضی این نمایش سیاسی مردان دولت سابق را تلاش مذب

تلاش احمدی نژادی ها جهت ممانعت از کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

تلاش احمدی نژادی ها جهت ممانعت از کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

عبارات مهم : سیاست

گره زدن نام علی لاریجانی با انتخابات 1400 آن هم از سوی احمدی نژاد و یارانش در نوع خود جالب توجه هست، تا جایی که بعضی این نمایش سیاسی مردان دولت سابق را تلاش مذبوحانه ای جهت زنده ماندن در عرصه سیاست می دانند.

زنگ ها سریعتر از موعد جهت انتخابات 1400 به صدا درآمده است.هر تحرک و سخنی با خود نامی جهت دوران پساروحانی به همراه می آورد.

تلاش احمدی نژادی ها جهت ممانعت از کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

روزی سخن از گزینه تمام قد اصلاح طلبان است و روز دیگر هم حرف از تحرک اصولگرایان در قالب جمنا به میان می آید. در کنار تمام این گمانه زنی، علی لاریجانی گزینه ای است که خواسته و ناخواسته بیش از همه بر سر زبان موافقان و مخالفانش افتاده است.

از اصلاح طلبان و جریان اعتدالی و حتی اصولگرایان که بگذریم، گره زدن نام علی لاریجانی با انتخابات 1400 آن هم از سوی احمدی نژاد و یارانش در نوع خود جالب توجه هست، تا جایی که بعضی این نمایش سیاسی مردان دولت سابق را تلاش مذبوحانه ای جهت زنده ماندن در عرصه سیاست می دانند.

گره زدن نام علی لاریجانی با انتخابات 1400 آن هم از سوی احمدی نژاد و یارانش در نوع خود جالب توجه هست، تا جایی که بعضی این نمایش سیاسی مردان دولت سابق را تلاش مذب

برای تحلیل این واکنش‌ها احمدی نژادی ها و شناختن جایگاه علی لاریجانی به عنوان اصولگرای معتدل، در میان احزاب سیاسی، کافی است تا گریزی به تصویر العمل هایی چندگانه نسبت به حضور علی لاریجانی در انتخابات 1400 داشته باشیم.

صف آرایی صفر و صدی اصولگرایان در برابر لاریجانی

«ایشان سابقه جدی و روشنی در اصولگرایی دارد، زمانی که مدیر رسانه ملی بود به یاد دارم چقدر فعال بود و مواضع قاطعی در برابر تندروی های مجلس ششم و دولت موسوم به اصلاحات داشت.البته چندسالی است که تفاوت رویکرد در مواضع ایشان ملاحظه می شود و از مواضع قاطع وی در برابر اصلاح طلبان خبری نیست.» این روایت سیدمحمد حسینی عضو شورای مرکزی جمنا از روند عوض کردن مشی سیاسی علی لاریجانی هست، تغییری که چند سالی است با گره خوردن به عنوان برجام و حمایت او از روحانی در انتخابات بیش از پیش زمینه دوری لاریجانی از اردوگاه راست را فراهم کرده است.

اصولگرایان نیز در رابطه با احتمال حضور لاریجانی در انتخابات 1400 براساس همین عوض کردن واکنش‌ها سیاسی، موضع گیری می کنند. در یک سوی میدان اشخاص تندروی اصولگرایی و جمنا نشینان نشان دادند که همچون انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، چندان دلخوشی از لاریجانی ندارند و نگاه ارزش متفاوت است.

تلاش احمدی نژادی ها جهت ممانعت از کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

کریمی قدوسی یکی از سردمداران تندروهای مجلس، در رابطه با احتمال حضور لاریجانی در 1400 در گفتگو با سایت فردا گفته است:« ایشان که الان این رفت و آمد ها را دارد و همین رفت و آمد ها لاریجانی باعث شده است در استان ها پرسش هم خیلی در مورد ایشان و تفکراتش مطرح شود ایشان این دفعه هم خیلی بی میل نبود و مشورت خواهی می کرد که بیایم یا نه!اینکه چه عاملی باعث نزدیکی او به اصلاح طلبان شده است است بنظرم همان رفتاری که روحانی از خودش نشان می دهد او قبل از انتخابات موضع مخالفت با جریان انقلابی گرفت و بعد از انتخابات عوض کردن موضع داد.

لاریجانی هم می خواهد واکنش‌ها روحانی را انجام بدهد فکر کرده این واکنش‌ها موثر است و رای آور است و دنبال جذب رای کاگزاران و اصلاح طلبان است ولی او منتقدان نیرومند هم دارد و دلواپس است که ریزش رای داشته باشد و می خواهد با یارگیری از جریان رقیب آن را جبران کند.»

گره زدن نام علی لاریجانی با انتخابات 1400 آن هم از سوی احمدی نژاد و یارانش در نوع خود جالب توجه هست، تا جایی که بعضی این نمایش سیاسی مردان دولت سابق را تلاش مذب

اما در برابر این دیدگاه، اصولگرایان معتدل در انتخابات اخیر نشان دادند که هنوز چشم امیدشان به علی لاریجانی است و شانه به شانه لاریجانی معتدل در مسیر سیاست گام برمیدارند.

اختلاف سلیقه اصلاح طلبان بر سر لاریجانی

تلاش احمدی نژادی ها جهت ممانعت از کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

چپ نشینان ارودگاه سیاست نیز از ولی و اگرهای حضور لاریجانی در انتخابات 1400 مستثنی نیستند.

هر چند صورت ای در قد و قامت محمدرضا عارف با گفتن این جملات که « قطعاً ما کاندیدای اصلاح طلب خواهیم داشت. ما در شرایطی که رقیب از بین بردن کامل ما را امضاء کرده بود، مشخصاً در سال ۹۲ حدود ۴ تا ۵ کاندیدا داشتیم. بنابر این درشرایطی که در گام های دهه ۹۰ موفق بودیم، آیا می توانیم در ۱۴۰۰ کاندیدا نداشته باشیم؟! این امکان ندارد!» تلاش می کند تا میدان انتخابات را جهت اصلاح طلبان بدون حضور افرادی همچون لاریجانی بچیند ولی در برابر بعضی نظر دیگری دارند.

در واقع کارگزارانی ها که شیرینی همراه شدن با حسن روحانی صورت ای اصولگرا در انتخابات 92 و 96 را چشیده اند، به تکرار این داستان در انتخابات 1400 چندان بی میل به نیستند. علی صوفی صورت ای اصلاح طلب در این رابطه گفته بود:«کارگزاران نماینده اصلاح طلبان نیست.اگر تصمیم با یک حزب باشد و یا تصمیم با شخص آقای کرباسچی باشد می توان آینده نگری کرد که در انتخابات ۱۴۰۰ گزینه اصلاح طلبان آقای لاریجانی است.»

تلاش احمدی نژادی های جهت ساختن دوگانه احمدی نژاد-لاریجانی

اما در کنار تمام نظر ها دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا، نگاه سومی نیز نسبت حضور علی لاریجانی وجود دارد، دریچه ای که در میان جار و جنجال های سیاسی احمدی نژاد پدید آمده هست، تا جایی که محمدرضا ترقی عضو شورای مرکزی موتلفه در گفتگو با ایلنا نیز در این رابطه گفته است«این تلاش احمدی نژاد عمدتا به دنبال جلوگیری از مطرح شدن آقای لاریجانی جهت انتخابات ریاست جمهوری آینده است.»

در واقع احمدی نژاد این روزها تلاش دارد تا با مطرح ساختن انتقادهای خودساخته علیه لاریجانی، او را در برابر خود قرار دهد. شاید او امیدوار است- در صورت امکان حضور در عرصه سیاست- جهت دست یافتن به پیروزی،دوگانه سازی احمدی نژاد-هاشمی رفسنجانی سال 84 را این بار در سال 1400 با استراتژی رو در رویی احمدی نژاد-لاریجانی، تکرار کند.

او چندی پیش در گفتگویی تصویری با رویکرد انتقاد از صادق لاریجانی، برادر او را نیز مورد التفات قرار داده بود:« جناب آقای علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی قصد کاندیداتوری جهت انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارند و بااهمیت ترین مانع در این راه را بنده و همکاران بنده تلقی می نمایند.»

به عبارت دیگر هر چند احمدی نژاد این روزها به خارج از گود سیاست پرت شده است است ولی در تلاش است تا با گره زدن نام لاریجانی و انتخابات 1400 با نام خودش، کورسوی امیدی جهت آینده سیاسی خود به پا کند.

نامه نیوز

واژه های کلیدی: سیاست | سیاسی | انتخابات | لاریجانی | اصلاح طلب | احمدی نژاد | اصولگرایان | احمدی نژاد | اصلاح طلبان | علی لاریجانی | انتخابات مجلس دهم

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs