مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

یک موسسه خیریه در کانادا رستورانی راه اندازی کرده که تمامی سرآشپزها و کارکنان آن HIV (ویروس ایدز) مثبت هستند. نشانه از ایجاد این رستوران، امیدبخشی به بیماران HI

تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند / تصویرهای

عبارات مهم : خیریه

یک موسسه خیریه در کانادا رستورانی راه اندازی کرده که تمامی سرآشپزها و کارکنان آن HIV (ویروس ایدز) مثبت هستند. نشانه از ایجاد این رستوران، امیدبخشی به بیماران HIV مثبت و از بین بردن ذهنیت منفی افراد جامعه راجع به این بیماران هست.

بر اساس تحقیقی که این موسسه خیریه انجام داده تنها نیمی از افراد از غذاهای تهیه شده است به وسیله افراد HIV مثبت مصرف می کنند این در حالی است که ویروس HIV تنها زمانی منتشر می شود که ترشحات فرد آلوده با خونِ یک فرد سالم تماس پیدا کند و این ویروس از طریق غذا و حتی تماس پوستی انتقال یافته نمی شود.

تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

یک موسسه خیریه در کانادا رستورانی راه اندازی کرده که تمامی سرآشپزها و کارکنان آن HIV (ویروس ایدز) مثبت هستند. نشانه از ایجاد این رستوران، امیدبخشی به بیماران HI

تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

یک موسسه خیریه در کانادا رستورانی راه اندازی کرده که تمامی سرآشپزها و کارکنان آن HIV (ویروس ایدز) مثبت هستند. نشانه از ایجاد این رستوران، امیدبخشی به بیماران HI

خبرانلاین

تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

واژه های کلیدی: خیریه | ویروس | کانادا | ویروس ایدز | اخبار گوناگون

تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs