مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مکرون باز هم برنامه موشکی مشروع کشور عزیزمان ایران را زیر سئوال برد

رئیس جمهور فرانسه آنچه که قاطعیت در برابر برنامه موشکی و کارها منطقه ای کشور عزیزمان ایران خواند، را مهم توصیف کرد.  مکرون باز هم برنامه ..

ادامه مطلب

ترامپ در حال بررسی همه گزینه‌ها در مورد برجام است / مشاور ترامپ

مشاور ارشد مدیر جمهور آمریکا گفت: ترامپ درخصوص خروج احتمالی از برجام، در حال ارزیابی همه گزینه‌ها راجع به توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران است. ..

ادامه مطلب