مغز توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

مغز: توافق آمریکا اخبار سیاست خارجی

تصاویر ، آشنایی با سمی ترین مواد روی زمین

موادی که در صورت استفاده، استنشاق، خورده شدن یا لمس شدن در مقادیر بسیار کم نیز درکمترین وقت ممکن باعث فوت یا بیماری های سخت می شوند را مواد سمی می نامند. جهت ..

ادامه مطلب

تصویرهای ، رستورانی در کانادا که سرآشپزهای آن مبتلا به ایدز هستند

یک موسسه خیریه در کانادا رستورانی راه اندازی کرده که تمامی سرآشپزها و کارکنان آن HIV (ویروس ایدز) مثبت هستند. نشانه از ایجاد این رستوران، امیدبخشی به ..

ادامه مطلب